Your blog category

Olağan Genel Kurul Duyurusu

*MAKE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU*

Değerli üyelerimiz

Derneğimiz Yönetim Kurulu 27.03.2024 Tarihinde Saat 14:00’te Dernek Merkezinde Aşağıda ki Gündemle Genel Kurulu Almıştır.
Yeterli Çoğunluk Sağlanmadığı Taktirde 12.04.2024 Tarihinde Aynı Gündem, Tarih ve Saatte Tekrar Yapılacaktır.

Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim.

*NAFİYE AYDIN*

Yönetim Kurulu Başkanı

*GÜNDEM*

1. Toplantının açılışı,

2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,

3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,

4. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

5. Başkanın konuşması,

6. Yönetim Kurulu’nun faaliyet, hesap ve Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi,

7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,

8. Dernek üye giriş ve aylık aidatların belirlenmesi,

9. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,

10. Dernek Merkezinin Yeni Adresine Taşınması

11. Dernek Tüzüğü Değişikliği
12. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun seçimi,

13. Dilek ve temenniler ile Kapanış.