2. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Marmaris Arama Kurtarma ve Önleme Derneği

  1. 2.Olağan Genel Kurul Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 30.04.2023 tarihinde, saat: 14:00‘de  salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 15.05.2023 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin www.make.org.tr resmi web sayfamız  yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Gündem:
1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Dernek Organlarının Seçilmesi
7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
8) Kapanış

1. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Marmaris Arama Kurtarma ve Önleme Derneği

  1. 1.Olağan Genel Kurul Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 20.03.2022 tarihinde, saat: 14:00’de  salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın .05.04.2022 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin www.make.org.tr resmi web sayfamız  yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Gündem:
1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Dernek Organlarının Seçilmesi
7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
8) Kapanış